Reflektion

Förtydligande pedagogik

I skolan använder vi ibland samma begrepp när vi pratar med varandra, men innebörden och vad begreppet betyder för oss personligen kan ändå vara väldigt olika. Det är otroligt viktigt att begreppet har någorlunda samma betydelse för oss, för synsättet skull, för förståelsen och att vi utvecklas från någorlunda samma grund. Förtydligande pedagogik är för mig ett… Continue reading Förtydligande pedagogik