Reflektion

Boksamtal

Att föra samtal kring en bok kräver stöd. Som lärare kan man inte med ovana elever be dem sätta sig och diskutera kring de böcker de läst, då faller sig nog situationen ganska platt. Därför gjorde jag iordning två olika övningar för att kunna diskutera kring böcker. Den första blir lite som ett spel, eftersom eleverna använder tärning. Följdfrågorna brukar jag skriva upp på tavlan och de brukar vara s.k öppna frågor. Ex, kan du utveckla det lite mer? Hur tänkte du då?

Boksamtal 1

 • Presentera vilken bok du läser.
  • Författaren heter…
  • Boken heter…
  • Den handlar om… (berätta kort, bara två meningar om vad boken handlar om)
 • Slå en tärning och svara på frågan du får. De som lyssnar ställer sedan följdfrågor.

 

 1. Berätta något om miljöerna i boken.
 2. Berätta om något du gillar i boken.
 3. Berätta vem i boken du helst skulle vara och varför.
 4. Berätta om en händelse i boken som du tycker är viktig. Berätta varför.
 5. Berätta om någon likhet med andra böcker du läst. Eller berätta om en händelse i boken och hur du hade gjort.
 6. Beskriv huvudpersonerna
 • Vad tror du kommer hända nästa gång du läser? (Kort, bara en mening eller två).

 

Bokstamtal 2

Nedan är den andra varianten. Den börjar på samma sätt som den första, med att de ska presentera sin bok, författaren och sammanfatta innehållet lite kort. Det jag gjort med denna variant är att jag skrivit ut frågorna, laminerat dem och stoppat dem i en plastficka. Så de två frågorna som eleven har ansvar för, har de dragit ur plastfickan.

Presentera vilken bok du läser.

 

  • Författaren heter…
  • Boken heter…
  • Den handlar om… berätta kort, bara två meningar om vad boken handlar om.

Du har fått ansvar för två frågor. Svara på dem och ställ sedan frågorna till din grupp så att de också får svara på dem.

 • Vem är huvudpersonen och hur är han/hon/det?
 • Vilka andra karaktärer/personer finns med i boken? Har du någon favorit?
 • Har något av det som händer i boken hänt dig?
 • När du såg boken första gången, vad trodde du att den skulle handla om?
 • Var utspelar sig händelsen?
 • Är berättelsen skriven i första person eller i tredje person? (första person = jag cyklade. Tredje person = han cyklade.)
 • Vad gillar du mest med boken?
 • Fanns det något du inte tyckte om med boken?
 • Var det något du tyckte var svårt eller som du inte förstod?

Vad tror du kommer hända nästa gång du läser? (Kort, bara en mening eller två). 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s