Reflektion

Förmågor

För något år sedan på vår skola så bestämdes det att vi skulle utveckla lektionsstrukturen och synliggöra målet med lektionen för eleverna. Vi fick av vår dåvarande speciallärare tre skyltar.

Innan lektionen börjar så går jag igenom med eleverna vad som står under varje skylt. I feststil hittar ni de begrepp som används på våra skyltar.

  1. Mål – Under där skriver vi vad målet med lektionen är. Lärandemålet. Hattie beskriver lärandemål som att det är det vi lärare planerar att vi vill att eleverna ska lära sig. Vidare skriver Hattie att målinriktat lärande bland annat består av att vara tydlig med vad man ska lära under lektionen. Att läraren själv vet vart den är på väg och ser till att eleverna vet vart de är på väg. Denna tydlighet kan också leda till större förtroende mellan lärare och elever. Målen kan också enligt Hattie vara korta, för en lektion eller mer långsiktiga, för en serie lektioner.
  2. Förmåga – Vilken förmåga (förmågor) vi kommer att fokusera på/arbeta med under denna lektion.
  3. Att göra – Under den skylten skriver vi lektionens struktur. En vanlig lektion kan då se ut som att vi börjar med genomgång, sedan aktivitet och avslutar med reflektion och sammanfattning.

Jag har lagt till en extra skylt som det står begrepp på. Jag ansåg det vara viktigt att inför exempelvis varje mattelektion repetera eller reda ut nya begrepp som vi skulle arbeta med under lektionen.

Här nedan hittar ni fem förmågeskyltar som jag gjort och tänkt använda mig av. I prat-eller tankebubblorna finns stödmeningar för eleverna, ett stöd för att de ska kunna formulera sig.

  1. Bild1Bild2Bild3

Bilderna som pdf finns här. förmågebild

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s