Reflektion

Stödmallar till bänk och aktivitetslådan

Under uppstartsveckan har vi haft mycket egen tid, vilket har varit mycket uppskattat. Jag har verkligen kunnat förbereda allt i god tid och kunnat göra det ordentligt. Det återstår en dag innan eleverna kommer och då ska det sista fixas iordning.

Vi jobbar mycket under ledning och stimulans och jag har förberett två saker som jag hoppas kan ge eleverna lite extra stöd.

En stödmall att ha på bänken, i början kommer vi jobba mycket med skrivande och läsande och då kan det vara bra att ha som en checklista framför sig. Vi kommer också börja jobba med de fyra räknesätten och då vet jag sedan tidigare att en hundraruta och multiplikationsruta ofta behövs användas som stöd. Nu får alla elever en på bänken och kan successivt användas mindre och mindre. På stödmallen finns även en strategi för textuppgifter, dessa kan se väldigt olika ut. Men det är hur jag stöttar mina elever.stödmall till bänk

Min aktivitetslåda. I låda finns det följande:

 • Aktivitets/rörelsekort.
 • En “ägg” som man kan klämma på, samt två andra klämsaker.
 • En tennisboll.
 • En time-timer, mindre variant.
 • En sittkudde.
 • Tre aktivitetsdosor.
 • Tre tangled, som man kan lirka runt med i olika former.
IMG_9652

 

 

Reflektion

Grovplanering åk 4

Jag har under ett par kvällar filat på läsårsplaneringen för åk 4. Det är ingen lätt utmaning och detta är verkligen en grovplanering. Det är tre år sedan jag tog emot och planerade för fyror och då hade jag jobbat två år som lärare. Hur jag ser på undervisningen har ändrats sedan dess, vilket gör att jag känner att jag mer måste känna efter tidens gång hur jag ska lägga upp arbetsområden mm. Sedan är det nästan dubbelt så mycket undervisningstid i 4:an mot 6:an och det blir också en omställning, men en mycket positiv sådan. Men en grovplanering är skön att luta sig mot, sedan kan det komma att tilläggas olika moment. Någon film, någon mer högläsningsbok, bildpromenader, spel, kamratövningar och andra sätt att träna olika läsförståelsestrategier. Jag har i år valt att beställa Libers läsförståelse, sedan när det kommer till att skriva olika typer av texter så gör jag materialet för det mesta själv. För arbetsområdet med vikingatiden så ska jag samköra med SO:läraren. Hoppas på att kunna bygga en vikingaby eller något annat roligt 🙂

I övrigt ska jag titta på den tillsammans med någon som nyss haft 4:or och försöka få in mer värdegrund i de olika delarna.

Och jag delar med mig, men det är en planering i det grövsta som kommer bearbetas en del. Men hoppas det kan inspirera till något arbetsområde i alla fall!

 

Bild1

Läsårsplanering årskurs 4 delar

Reflektion

Grovplanering för åk 6

Förra året hade jag två 6:or i svenska. Det var två klasser som jag hade följt i 3 års tid och jag hade ganska stor kännedom om vad de gillade för typ av teman mm.

När det gäller min planering så jobbar jag utifrån att träna förmågorna läsa, tala och skriva vid varje temaområde, ofta utgår vi från någon text och diskuterar. Gällande skrivandet så jobbar jag utifrån cirkelmodellens fyra steg.

 • Bygga upp kunskap om området: Vi pratar om textens syfte och läser igenom några texter av den typen.
 • Studera texter för att få kunskap: Tittar på textens struktur, identifierar textens typiska drag och uppbyggnad.Har microlektioner och övningar för att träna olika saker. Ex, skriva gestaltande.
 • Skapa/skriva en text: Här skriver vi ibland tillsammans eller i par. I detta skede brukar eleverna också få tillgång till en stödmall som hjälper dem med skrivandet.
 • Skriva ensam: Eleverna skriver sina egna texter, har den gemensamma texten som inspiration och stöd.

Bild1

Här hittar ni min planering inför åk 6.

Läsårsplanering årskurs 6 svenska dela

 

 

Material

Rörelse del 1

Ibland har vi längre arbetspass eller jobbar med uppgifter som kräver mer koncentration. Eleverna kan då behöva få en paus, utan att ta rast. Jag knåpade ihop dessa rörelsekort, kommer lägga till några fler efter att jag frågat eleverna vad de vill ha för typ av paus. Men just dessa är “min typ” av paus, samt lite input från mina egna barn. Korten kan användas enskilt men även i helklass. Jag kommer skriva mer om  balansbrädet och aktivitetsleksakerna i ett annat inlägg.

Bild1Bild2

Material

Uppstart del 2

Som jag tidigare skrivit i ett inlägg så tar jag i höst emot en ny klass. Ny skola för dem och det är många nya bekantskaper. Första dagarna har jag tänkt lägga mycket fokus på lära känna övningar, samarbetsövningar mm. Jag har knåpat ihop dessa arbetsblad nedan som jag kommer använda mig utav.

Här hittar ni dem som pdf 🙂 UPPSTART PDF

 

Bild2Bild3

Upprepad beskrivning, men det är enbart till för att när jag skriver ut arbetsbladet så kan jag sedan klippa isär det och slipper använda så mycket papper. Denna uppgift är hämtad från boken Kooperativt lärande.

Bild4Ännu en uppgift som är hämtad från boken Kooperativt lärande. Jag har inspirerat av Magiska frågor samt strukturen fråga, fråga, byt. Och som ni kan läsa i arbetsbladet så kan dessa frågor användas på två olika sätt. Jag har blandat vanliga frågor med några mer filosofiska som kan locka lite till skratt.

Bild5

Material

Hemgrupper och par

Under sommaren har jag äntligen haft lite tid att fördjupa mig i böckerna Kooperativt lärande av Spencer Kagan och Jette Stenlev samt Grundbok i kooperativt lärande skriven av Fohlin, Moerkerken, Westman och Wilson. I den förstnämnda boken finns det även förslag på flera strukturer som man kan pröva i sitt klassrum, utifrån olika syften. Exempelvis klassbyggnad, kunskaper och färdigheter, kunskapsutbyte.

Strukturerna går ut på att eleverna jobbar i helklass, hemgrupper eller i par. I mitt klassrum brukar eleverna ofta jobba i par, eller ha sina bänkkompisar som stöd. Inför detta läsår kommer jag istället att organisera elever i grupper på fyra vid varje bord och sedan använda begreppet hemgrupp. I hemgruppen kommer det också finnas två par som kommer att jobba tillsammans när uppgiften kräver det. I boken Kooperativt lärande ger de även förslag på hur man ska tänka när man organiserar elever vid ett bord, så att man inte låter slumpen eller eleverna själva bestämma.

Inför uppstarten av läsåret kommer eleverna bli indelade i grupper på fyra vid varje bord. Dessa grupper kommer att bestå i cirka 4-6 veckor och sedan kommer de att bytas. Inför varje ny hemgruppsindelning kommer eleverna att få göra Hemgruppsnamn med tillhörande maskot. Uppgifterna är tagna från boken Kooperativt lärande, men jag har själv gjort iordning arbetsbladen så att jag även kan ge eleverna informationen skriftligt. Bildstödet som jag har till arbetsblad 1 kommer dels från Powerpoints egna, men även från gratissidan bildstöd.se

 

 

Bild1Bild9I bild två så upprepar jag samma information två gånger. Det är helt enkelt som så att när jag skriver ut pappret så kommer jag klippa isär det och därmed inte behöva skriva ut lika många papper.

 

pdf till blogg